Łąka

Pomagaj pszczołom, oszczędzaj pieniądze i chroń środowisko.

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakładaniu łąk kwietnych. Prowadzimy działania edukacyjne oraz badania.

Nasze działania są docenianie w konkursach

Opinie

Opinie mieszkańców miast i klientów

Współpracujemy z urzędami, uczelniami i firmami

Walka z inwazyjnymi gatunkami

Łąki kwietne i pola zbóż w mieście

Badania nad wyłapywaniem pyłów