Łąka zieloną bronią przeciw smogowi!

Pracujemy nad stworzeniem jak najskuteczniejszej mieszanki roślin wyłapujących pyły z powietrza.

Wszechobecny smog, wielokrotne koszenie trawników generujące hałas i dodatkowe spaliny, nisko koszone trawniki wysychające podczas upałów oraz znacznie wyższa temperatura w miastach (dotkliwa zwłaszcza latem) powodują, że ludziom w miastach żyje się co raz gorzej.

Od 2017 roku prowadzimy badania nad pochłanianiem pyłów tworzących smog przez rośliny łąkowe. Badaliśmy próbki roślin z łąk kwietnych założonych przez nas w Krakowie i zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie dróg.

Wstępne badania pokazały, że metr kwadratowy odpowiednio dobranej mieszanki roślin łąkowych jest w stanie zatrzymać od 5 do 11g pyłów zawieszonych. Nasza Smogówka osiągnęła więc taki sam wynik co pięcioletnie drzewo! Drzewa uważa się za najwydajniejsze “roślinne filtry” zanieczyszczeń powietrza, lecz ich sadzenie w miastach nie zawsze jest możliwe, np. na pasach zieleni. Łąki kwietne mogą stanowić alternatywę w takich sytuacjach.

Co więcej, z badań wynika, że rośliny łąkowe nie tylko wychwytują pyły, ale także trwale zatrzymują je na swojej powierzchni. Podczas eksperymentów wymycie części zanieczyszczeń było możliwe dopiero przy użyciu chloroformu, czyli po rozpuszczeniu pokrywających liście wosków.

Obiecujące wynikami badań mobilizują nas do dalszych doświadczeń i prac naukowych. W latach 2020-2022 zamierzamy wskazać kolejne zalety roślinności łąkowej w wychwytywaniu pyłów – w porównaniu z trawnikiem, drzewami i krzewami. Badamy też poszczególne gatunki roślin łąkowych. Wyniki pozwolą nam opracować optymalny skład mieszanki antysmogowej.

Projekt został doceniony w 2018 r. w międzynarodowym konkursie Smogathon.

Podpisz petycję