Praktyki zawodowe na łące!

Czy może być coś lepszego? Dołącz do nas!

Fundacja „Łąka” zaprasza na praktyki zawodowe:

1. Zapraszamy studentów z kierunków: Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu, Biologia oraz Rolnictwo na odbycie praktyk zawodowych w naszej organizacji.  Podczas praktyk studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w pracach polowych związanych z zakładaniem łąk kwietnych, prowadzeniem produkcji poszczególnych gatunków roślin w pojemnikach i w ich pielęgnacji. Organizujemy wyjazdy terenowe, na których odwiedzamy różne typy stanowisk naturalnych roślin dzikich. Podczas wyjazdów uczymy m.in. jak zbierać nasiona, oczyszczać materiał siewny oraz pokazujemy sposoby magazynowania nasion.

W celu odbycia praktyk związanych z uprawą łąk prosimy o kontakt z Maciejem Podymą maciej.podyma@laka.org.pl 790 022 516

2. Jeśli chcesz razem z nami promować łąki kwietne na terenach zurbanizowanych, walczyć o zwiększenie bioróżnorodności w ekosystemie miejskim, organizować aktywności edukacyjne lub warsztaty społecznej odpowiedzialności biznesu, zapraszamy na praktyki z działania organizacji pozarządowej! Zdobyte u nas doświadczenie z pewnością przyda się w Twojej karierze. Praktykanci współtworzą wydarzenia i poserzają ofertę edukacyjną Fundacji , a także zapoznają się z zasadami funkcjonowania organizacji pozarządowych. 

Aby odbyć praktyki związane z pracą Fundacji jako organizacji pozarządowej należy skontaktować się z Agnieszką Nowak agnieszka.nowak@laka.org.pl 502 511 891

Podpisz petycję