Fundacja Łąka nie jest zwykłą firmą.

Poznaj naszą filozofię i zespół, w którym działamy.

Misja

1. Chcemy walczyć o bioróżnorodność, promując uprawę łąk kwietnych zamiast trawników.
Dominacja trawników w miastach nie wspiera ochrony bioróżnorodności. Monokulturowe trawniki zostały nawet nazwane „zielonymi pustyniami”. To obszary, na których rosną rośliny, ale tylko dwa lub trzy gatunki. Nie mają więc nic wspólnego z naturalną bioróżnorodnością obecną przed ludzką ingerencją.

 

2. Chcemy, aby łąki kwietne były alternatywą dla trawników. Planujemy to osiągnąć przez:
edukację, rzecznictwo, banki nasion kwiatów łąkowych, usługi, badania

 

3. Chcemy przywracać zagrożone gatunki tworząc dla nich odpowiednie środowisko.
Kilka owadów z Czerwonej księgi gatunków zagrożonych, publikowanej przez IUCN, zostało zaobserwowanych przez naukowców na dwóch łąkach w Warszawie! Ich powrót jest bezpośrednio związany z powstaniem łąk kwietnych.

4. Chcemy walczyć ze smogiem.
Przeciwsmogowa mieszanka nasion kwiatów łąkowych, stworzona przez Fundację Łąka jest od kilku lat badana pod kątem jak największej wydajności. Jest interesującym kierunkiem badań także dla partnerów spoza Polski, np. z Norwegii. Fundacja działa wraz z partnerami z Niemiec, Czech, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii.

 

5. Chcemy zmieniać prawo.
Fundacja stara się o zmiany lokalnego prawa w ośmiu gminach, promując sianie łąk kwietnych zamiast trawników. Bezpośrednio przekłada się to na przekształcenie setek tysięcy metrów kwadratowych zieleni miejskiej.

 

6. Chcemy angażować wykluczonych.
Pracujemy nad stworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w którym pracować będą osoby z ośrodka pomocy MONAR w Marwałdzie. Celem projektu jest stworzenie przedsiębiorstwa społecznego produkującego nasiona roślin łąkowych.

 

 

Ashoka

Ashoka jest największą na świecie siecią przedsiębiorczych innowatorów społecznych. Ashoka zrzesza 3500 osób z 70 krajów a wspiera rocznie ok 100 osób z całego świata.

 

Organizacja wyszukuje, wspiera i zrzesza najbardziej wyróżniających się ludzi, których nowatorskie pomysły w niekonwencjonalny sposób pozwalają rozwiązywać problemy społeczne.

Od 2018 roku Maciej Podyma jest członkiem Ashoka. Organizacja doceniła, że ,,Maciej rozpoznał wielką wartość łąk kwietnych i wprowadził łąki do miast. Tym samym zainicjował nowy etap rozmów na temat bioróżnorodności w miastach i wzmocnił mieszkanki i mieszkańców miast do odgrywania aktywnej roli w odpowiedzi na to wyzwanie”

 

 

Nagrody

Jesteśmy wiodącym przedsiębiorstwem społecznym.
Wszystkie środki pozyskane z działalności gospodarczej przekazujemy na edukację przyrodniczą i dalsze rozwijanie swojej społecznej misji. Nasza działalność jest doceniana w wielu konkursach.

Partnerzy

Współpracujemy z dużymi i małymi.

Oto nasi wybrani partnerzy i klienci.

Dokumenty

Referencje

Podpisz petycję