Fundacja Łąka nie jest zwykłą firmą.

Poznaj naszą filozofię i zespół, w którym działamy.

Misja

1. Chcemy walczyć o bioróżnorodność promując uprawę łąk kwietnych zamiast trawników.
Dominacja trawników w miastach nie wspiera ochrony bioróżnorodności. Monokulturowe trawniki zostały nawet nazwane „zielonymi pustyniami”. To obszary, na których rosną rośliny, ale tylko dwa lub trzy gatunki. Nie mają więc nic wspólnego z naturalną bioróżnorodnością obecną przed ludzką ingerencją.

 

2. Chcemy, aby łąki kwietne były alternatywą dla trawników. Planujemy to osiągnąć przez:
edukację, rzecznictwo, banki nasion kwiatów łąkowych, usługi, badania

 

3. Chcemy przywracać zagrożone gatunki tworząc dla nich odpowiednie środowisko.
Kilka owadów z Czerwonej księgi gatunków zagrożonych, publikowanej przez IUCN, zostało zaobserwowanych przez naukowców na dwóch łąkach w Warszawie! Ich powrót jest bezpośrednio związany z powstaniem łąk kwietnych.

4. Chcemy walczyć ze smogiem.
Przeciwsmogowa mieszanka nasion kwiatów łąkowych, stworzona przez Fundację Łąka jest w trakcie procedury patentowej i stanowi istotną część strategii skalowania poza Polskę. Fundacja działa wraz z partnerami z Niemiec, Czech, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii.

 

5. Chcemy zmieniać prawo.
Fundacja stara się o zmiany lokalnego prawa w ośmiu gminach, promując sianie łąk kwietnych zamiast trawników. Bezpośrednio przekłada się to na przekształcenie setek tysięcy metrów kwadratowych zieleni miejskiej.

 

6. Chcemy angażować wykluczonych.
Pracujemy nad stworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w którym pracować będą osoby z ośrodka pomocy MONAR w Marwałdzie. Celem projektu jest stworzenie przedsiębiorstwa społecznego produkującego nasiona roślin łąkowych.

 

 

Ashoka

Ashoka jest największą na świecie siecią przedsiębiorczych innowatorów społecznych. Ashoka zrzesza 3500 osób z 70 krajów a wspiera rocznie ok 100 osób z całego świata.

 

Organizacja wyszukuje, wspiera i zrzesza najbardziej wyróżniających się ludzi, których nowatorskie pomysły w niekonwencjonalny sposób pozwalają rozwiązywać problemy społeczne.

Od 2018 roku Maciej Podyma jest członkiem Ashoka. Organizacja doceniła, że ,,Maciej rozpoznał wielką wartość łąk kwietnych i wprowadził łąki do miast. Tym samym zainicjował nowy etap rozmów na temat bioróżnorodności w miastach i wzmocnił mieszkanki i mieszkańców miast do odgrywania aktywnej roli w odpowiedzi na to wyzwanie”

 

 

Nagrody

Jesteśmy wiodącym przedsiębiorstwem społecznym.
Wszystkie środki pozyskane z działalności gospodarczej przekazujemy na edukację przyrodniczą i dalsze rozwijanie swojej społecznej misji. Nasza działalność jest doceniana w wielu konkursach.

Partnerzy

Współpracujemy z dużymi i małymi.

Oto nasi wybrani partnerzy i klienci.

Dokumenty

Referencje

Press kit