Łąka kwietna i wyspy z dziką roślinnością

Działania w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – Razem dla środowiska”

Łąkę kwietną założyliśmy w jednym z największych warszawskich parków. Ponieważ w Fundacji Łąka kochamy też zwierzęta – zamontowaliśmy też domki dla owadów i budki dla ptaków. W kwietniu 2016 r., na zboczu Górki Szczęśliwickiej, wspólnie z mieszkańcami warszawskiej Ochoty obsialiśmy nasionami roślin łąkowych rysunek pszczoły wykonany techniką landart. Podczas warsztatów opowiadaliśmy o ekosystemie i zaletach łąk kwietnych.

Jesienią, przy istniejącej już łące w Parku Szczęśliwickim, odbył się piknik edukacyjny pt. „Koszenie łąki”. Zawiesiliśmy też 40 budek dla owadów zapylających. Impreza miała charakter otwarty i zgromadziła 50 osób: dorosłych i dzieci z dzielnicy Ochota.

Podczas pikniku uczestnicy wzięli udział w warsztatach botanicznych, pszczelarskich, entomologicznych i stolarskich. Odbył się również konkurs koszenia łąki na czas dla dorosłych. Działania te przeprowadziliśmy w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – Razem dla środowiska” finansowanego ze środków NFOŚiGW. Dzięki tej inicjatywie przybyło łąk kwietnych o pow. 2500 m² a Park Szczęśliwicki może się cieszyć jeszcze większym powodzeniem wśród okolicznych mieszkańców.

warsztaty na łące
Podpisz petycję