Krakowskie łąki kwietne to jeden z naszych największych projektów

Przekształciliśmy pobocza dróg, pasy środkowe oraz tereny rekreacyjne.

Łąki w Krakowie są wspaniałą alternatywą dla monokulturowych trawników, których zdolność pochłaniania zanieczyszczeń jest zdecydowanie mniejsza. Łąka kwietna to rozwiązanie które ma bardzo wiele zalet przewyższających to, co w przestrzeni miejskiej daje zwykły trawnik. Posiada dużo większe walory estetyczne, pozytywnie wpływa na krajobraz, jest kolorowa, a kwiaty pachną.

Łąki kwietne w Krakowie mają mieszanki roślin dobrane tak, żeby różne rośliny mogły kwitnąć od wiosny aż po późną jesień. Łąk kwietnych nie trzeba kosić regularnie – wystarczy dwa razy na sezon w ramach pielęgnacji. Różnorodność roślin i  gatunków sprawia również, że łąka kwietna ma dużo większe zdolności oczyszczania powietrza. Jest więc dobrym sposobem na przeciwdziałanie zjawisku smogu w mieście. Wraz z łąkami Kraków zyskał również siedliska dla owadów.

Jak podaje pan Piotr Kempf z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie zamiana trawników w łąki kwietne przyniosła sześciokrotne oszczędności związane z ograniczeniem kosztów koszenia!

Zastosowana w Krakowie mieszanka nasion kwiatów łąkowych została wpisana w oficjalną strategię antysmogową Miasta. 

Podpisz petycję