Łąki białostockie

W kolejnym mieście nudne trawniki zakwitną polnymi kwiatami

23 stycznia 2019 r. Prezydent Białegostoku podpisał z naszą Fundacją umowę na wykonanie łąk kwietnych. „Taka zieleń pełni wiele pożytecznych funkcji. Chcemy nasze miasto czynić coraz piękniejszym, czystym i  przyjaznym mieszkańcom” – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Łąki kwietne w Białymstoku powstają w pasach drogowych oraz na działkach gminnych w pobliżu pasów drogowych. Każdego roku mieszkańcy tego miasta będą cieszyć się obecnością łąk kwietnych o łącznej powierzchni od 5 do 6,5 ha. Wyznaczone tereny obsadzimy tradycyjnymi odmianami bylin, roślin jednorocznych i starymi odmianami zbóż oraz rzepaku. Pojawią się pola tak bardzo lubianych słoneczników.

Oprócz poprawy estetyki krajobrazu łąki w Białymstoku przyczynią się do oczyszczania powietrza, pochłoną więcej pyłów komunikacyjnych i zmagazynują więcej wody niż trawniki oraz będą łatwiejsze w utrzymaniu. Ponadto łąki w mieście poprawią mikroklimat, stworzą naturalne żerowiska dla owadów – np. pszczół i motyli – oraz małych zwierząt.

Tworzeniu łąk kwietnych w Białymstoku będą towarzyszyły akcje edukacyjne: ustawianie tablic informacyjnych o łąkach, a także domków dla owadów zapylających.

Projekt realizujemy od 1 kwietnia 2019 do 15 listopada 2021 r.

Podpisz petycję