Fundacja Łąka wraz z Ashoka chce wspierać wykluczonych.

Poznaj nasz program dla pensjonariuszy ośrodka MONAR w Marwałdzie.

Celem projektu jest stworzenie przedsiębiorstwa społecznego produkującego nasiona roślin łąkowych. To inicjatywa, która zapewnia pensjonariuszom lepszy sposób wykorzystania czasu podczas pobytu w ośrodku.

Wierzymy, że dzięki drobnym pracom ogrodniczymi i kontaktem z przyrodą mieszkańcy ośrodka odkryją nowy rodzaj terapii nawykowej.

Dotychczasowa współpraca z ośrodkiem Monaru w Marwałdzie także potwierdza nasze założenie. Obserwowanie wzrostu roślin od wysiewu aż po zbiór nasion ma dobroczynny wpływ na psychikę. Wspiera proces zastępowania złych nawyków tymi dobrymi, bardziej satysfakcjonującymi.

Dlatego w przyszłości planujemy rozwinąć ten program.


Podpisz petycję