Łąka kwietna w Centrum Zdrowia Dziecka

Dla dzieciaków leczących się w IP-CZD założyliśmy łąki kwietne i postawiliśmy hotele dla zapylaczy

ŁĄKA W DARZE Agnieszka Nowak 1.10.2021

Jesienią 2020 r. wysialiśmy łąki kwietne w prezencie dla pacjentów i personelu Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Fundacja Łąka została zaproszona do współpracy przez Dyrektora Instytutu dr n. med. Marka Migdała, który napisał m.in.: „Chcielibyśmy stworzyć najmłodszym warunki do obserwacji różnorodności darów natury. Przy naszym Instytucie działa największa szkoła przyszpitalna w kraju, która mogłaby prowadzić zajęcia w terenie w oparciu o łąki kwietne”.

– Na list Pana Dyrektora odpowiedzieliśmy natychmiast i od razu wiedzieliśmy, że to będzie dar. W CZD leczyły się dzieci członków zespołu Fundacji, ale dawniej także sami jej pracownicy i pewnie już miliony innych osób. To bardzo potrzebna instytucja, której należy się wdzięczność i wsparcie. Pamiętamy, że sam Pomnik-Szpital powstał dzięki datkom społecznym. My też chcemy dać od siebie coś, na czym się znamy najlepiej, czyli łąki kwietne – mówi Maciej Podyma, prezes Fundacji Łąka.

Powstały dwie łąki kwietne o łącznej powierzchni 1000 m². Wysiane zostaną rośliny wieloletnie, a wiosną dodamy kosmosy, których nazwa potoczna „warszawianki” związana jest – tak jak historia CZD – z historią powojennej Warszawy. Podobno właśnie warszawianki były pierwszymi kwiatami, jakie zakwitły na gruzach stolicy po wojnie. Łąki kwietne zostały założone w dwóch miejscach – przy wjeździe na teren Instytutu oraz w pobliżu placu zabaw, gdzie będzie to ozdoba bardziej dostępna dla dzieci. W pobliżu stanęły już hotele dla owadów, wybudowane dzięki firmie YOPE.

Podpisz petycję