Załączmy Mazowsze - FIO Mazowsze lokalnie

Projekt Załączmy Mazowsze – opracowanie identyfikacji wizualnej, strony internetowej oraz rozpoczęcie kampanii medialnej Fundacji. Zorientowany był na wzmocnienie pozycji, wiarygodności i rozpoznawalności naszej Fundacji. W ramach projektu udało nam się:

- stworzyć stronę internetową www.laka.org.pl - opracować logotypy i papeterię organizacji

- wysłać ponad 100 listów do regionalnych wydziałów ochrony środowiska z informacją o naszej działalności

- wykonać dwie reklamowe łąki kwietne na terenach ogrodów botanicznych. Ogrody PAN i UW w Warszawie.

- stworzyć pierwszą ulotkę informacyjną i wizytówki

Projekt realizowany jest w ramach FIO Mazowsze lokalnie www.mazowszelokalnie.pl