Wieś w mieście

Wieś w mieście to nie obciach

Pod tym hasłem przeprowadziliśmy warsztaty z zakresu hodowli pszczół, miejskiego sadownictwa i łąk kwietnych z udziałem urzędników związanych z ochroną środowiska.

Projekt zakładał wspólną dyskusję na temat właściwego wykorzystania terenów zieleni na obszarze m. st. Warszawy. Fundacja Łąka zorganizowała spotkanie dla Naczelników Wydziałów Ochrony Środowiska z ośmiu dzielnic Warszawy oraz dla nauczycieli przyrody bądź biologii ze szkół podstawowych i gimnazjów w tych samych rejonach.

Spotkanie obejmowało wykłady oraz warsztaty na takie tematy jak: miejskie łąki kwietne, drzewa owocowe w miastach, miejskie pszczelarstwo oraz ptaki w mieście. W założeniu jest to projekt startowy, który mógłby być inspiracją do działań w innych miastach.