Wieś w mieście to nie obciach

Celem projektu jest przeprowadzenie sesji warsztatowo-szkoleniowej dla warszawskich urzędników z dzielnicowych Wydziałów Ochrony Środowiska i nauczycieli przyrody z warszawskich szkół podstawowych. Sesja ma na celu przedstawienie i promocję tych elementów gospodarki rolnej i przestrzeni wiejskiej, które albo są jeszcze obecne w Warszawie albo warto i można je zaadaptować w celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia miejskiej przestrzeni. Warszawa, zwłaszcza w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wchłonęła szereg obszarów typowo rolniczych i wiejskich, ich pozostałości na terenie miasta mogą – pod warunkiem racjonalnego zagospodarowania na cele wypoczynkowe, rekreacyjne i edukacyjne – służyć mieszkańcom Stolicy. Jednocześnie może to być ważny element w promowaniu bioróżnorodności a także atrakcyjności obszarów wiejskich. To racjonalne wykorzystanie zależy w dużej mierze od świadomości mieszkańców i urzędników, podejmujących decyzje w sprawie zagospodarowania pozostałości przestrzeni wiejskiej lub wykorzystywania rozwiązań stosowanych w gospodarce rolnej na terenach zielonych miasta. Trzy bloki tematyczne wykładów – hodowla pszczół, sadownictwo miejskie i łąki kwietne - mają przedstawić zalety takich rozwiązań i aktywności na terenie Warszawy.

Zaprezentujemy zrealizowane już i planowane projekty wykorzystujące te elementy. Prowadzący poszczególne sekcje podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z ich realizacją.

W ramach projektu odbędą się dwie równoległe sesje wykładowe: jedna dla urzędników, druga dla nauczycieli przyrody. Podczas obu sesji uczestnicy wysłuchają wykładów, dotyczących tych samych zagadnień, po których przeprowadzą krótkie dyskusje, w celu wskazania problemów przed którymi stają lub mogą stanąć obie grupy przy realizacji inicjatyw dotyczących zagadnień poruszonych na wykładzie. Po zakończeniu sesji przewiduje się do wspólne warsztaty, których efektem będzie stworzenie koncepcji współpracy, w ramach inicjatyw lokalnych w dzielnicach, między Wydziałami Ochrony Środowiska a szkołami. Wypracowane rozwiązania zostaną zrealizowane z udziałem uczniów (pod opieką nauczycieli i członków Fundacji) na terenach ogólnodostępnych należących do danej dzielnicy np. parki miejskie, tereny szkół. Sprawozdanie oraz nagrania wykładów upublicznione zostaną na stronie internetowej fundacji.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej www.efrwp.pl