Warszawa Szczęśliwice

Łąka kwietna i wyspy z dziką roślinnością

Łąkę kwietną założyliśmy w jednym z największych warszawskich parków, a dla pełniejszego efektu ekologicznego zamontowaliśmy domki dla owadów i budki dla ptaków. W kwietniu 2016 r., na zboczu Górki Szczęśliwickiej, wspólnie z mieszkańcami warszawskiej Ochoty obsialiśmy nasionami roślin łąkowych rysunek pszczoły wykonany techniką landart. Podczas wydarzenia uczestnikom przybliżyliśmy tematykę miejskich łąk kwietnych.

Jesienią, przy istniejącej już łące w Parku Szczęśliwickim, odbył się piknik edukacyjny pt. „Koszenie łąki”. Zawiesiliśmy też 40 budek dla owadów zapylających. Impreza miała charakter otwarty i zgromadziła 50 osób: dorosłych i dzieci z dzielnicy Ochota. Podczas pikniku uczestnicy wzięli udział w warsztatach botanicznych, pszczelarskich, entomologicznych i stolarskich. Odbył się również konkurs koszenia łąki na czas dla dorosłych.

Działania te przeprowadziliśmy w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – Razem dla środowiska” finansowanego ze środków NFOŚiGW. Dzięki tej inicjatywie przybyło łąk kwietnych o pow. 2500 m² . 

warsztaty park szczęśliwicki10
warsztaty park szczęśliwicki13
warsztaty park szczęśliwicki1
warsztaty park szczęśliwicki8

Efekt warsztatów

warsztaty park szczęśliwicki7

Nauka koszenia kosą

warsztaty park szczęśliwicki

Zbieranie nasion