Łąka w Parku Szczęśliwickim i koszenie łąki

Projekt, w ramach którego założono łąki kwietne, zamontowano budki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla zapylaczy. Program zakończyła akcja koszenia łąk kwietnych kosami tradycyjnymi.

Zbieranie nasion z łąki

W ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – Razem dla środowiska”, finansowanego ze środków NFOŚiGW, wiosną 2016 roku wysiano łąki kwietne o pow. 2500 m2. Wspólnie z mieszkańcami Ochoty (40 osób) na zboczu Górki Szczęśliwickej wykonaliśmy łąkę kwietną układającą się w rysunek pszczoły. Podczas wydarzenia uczestnikom przybliżyliśmy tematykę miejskich łąk kwietnych.

Zbieranie nasion z łąki
Warsztaty edukacyjne

Przeprowadziliśmy piknik edukacyjny pt. „Koszenie łąk” podczas którego mieszkańcy powiesili 40 budek dla owadów zapylających. Impreza miała charakter otwarty i zgromadziła wielu zainteresowanych: osoby dorosłe i dzieci z Ochoty (50 osób). Podczas pikniku uczestniczyć można było w warsztatach botanicznych, entomologicznych, pszczelarskich i stolarskich. Odbył się również konkurs koszenia łąki na czas dla dorosłych.

Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne

Inicjatywa lokalna – Ptasi raj w Radzikowie

Stworzyliśmy miejsce przyjazne ptakom

Drzewa i krzewy z jadalnymi dla ptaków owocami to wspaniała inicjatywa stworzona wraz z lokalną społecznością.

Sadzenie roślin dla ptaków

Drzew i krzewów przyjaznych ptakom jest mało, dlatego wspólnie z dziećmi z podwarszawskiego Radzikowa posadziliśmy kilkadziesiąt roślin, których owoce są pożywieniem dla naszych latających przyjaciół.

Piknik rodzinny

Piknik połączyliśmy z drobnymi pracami ogrodniczymi oraz panelem edukacyjnym dla młodzieży. Nie zapomnieliśmy również o owadach: obok posadzonych roślin powstała łąka kwietna.

Sadzenie roślin dla ptaków
Piknik rodzinny
Sadzenie roślin dla ptaków
Świeżo wysiana łąka kwietna
Sadzenie roślin dla ptaków

Monar – przedsiębiorstwo społeczne

Łąka Monar

Pracujemy nad stworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w którym pracować będą osoby z ośrodka pomocy MONAR w Marwałdzie.

Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie

Celem projektu jest stworzenie przedsiębiorstwa społecznego produkującego nasiona roślin łąkowych. To inicjatywa, dzięki której pensjonariusze znajdą sposób na lepsze wykorzystanie czasu podczas pobytu w ośrodku.

Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie
Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie
Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie

Wierzymy, że dzięki drobnym pracom ogrodniczym, a także kontaktowi z roślinami – od wysiewu po zbiór, suszenie i czyszczenie nasion – mieszkańcy ośrodka odkryją nowy rodzaj terapii nawykowej: zastąpienie starych i złych nawyków nowymi, bardziej satysfakcjonującymi.

Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie
Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie
Wysadzanie roślin łąkowych na polu w Marwałdzie