Smogówka

Antysmogowa łąka kwietna

Prowadzimy intensywne badania naukowe mające na celu stworzenie możliwie najskuteczniejszej mieszanki roślin wyłapujących pyły z powietrza.

Wszechobecny smog, wielokrotne koszenie trawników generujące hałas i dodatkowe spaliny, nisko koszone trawniki wysychające podczas upałów oraz znacznie wyższa temperatura w miastach (dotkliwa zwłaszcza latem) powodują, że ludziom w miastach żyje się co raz gorzej.

Na podstawie badań naukowych chcemy wykazać, że łąki kwietne doskonale wyłapują pyły z powietrza, a dzięki temu, że kosimy je maksymalnie dwa razy w roku,  ograniczamy hałas i wytwarzanie spalin przez kosiarki. Łąki kwietne są niezbędne w ekosystemie miejskim: to miejsce występowanie owadów, ptaków, a nawet płazów i małych ssaków. Łąki kwietne dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu wchłaniają więcej wody opadowej, a latem, w czasie upałów, obniżają także temperaturę w miastach i tworzą lepszy mikroklimat.

Projekt został doceniony w 2018 r. w międzynarodowym konkursie Smogathon.

Międzynarodowy konkurs na innowacje w Krakowie

Warszawa

Łąka kwietna na drodze

Pionierska łąka kwietna przy ul. Wawelskiej

Łąki kwietne w oficjalnej strategii antysmogowej