zrealizowane

Fundacja Przestrzeń Publiczna zaprosiła nas do współpracy przy tworzeniu szklarni miejskiej nad Wisłą.

W 2015 roku braliśmy udział w największym w Polsce projekcie odtwarzania naturalnych łąk zalewowych.

Projekt Załączmy Mazowsze – opracowanie identyfikacji wizualnej, strony internetowej oraz rozpoczęcie kampanii medialnej Fundacji. Zorientowany był na wzmocnienie pozycji, wiarygodności i rozpoznawalności naszej Fundacji.