Projekty

Projekty

Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych przedsiębiorstw w branży w skali kraju. Realizujemy odważne, wielkoskalowe projekty środowiskowe, jak i mniejsze działania wzmacniające wspólnoty lokalne.

Walka z inwazyjnymi gatunkami

Łąki kwietne i pola zbóż w mieście

Badania nad wyłapywaniem pyłów

Łąka na trudne warunki zamiast trawnika na skarpie

Park na nieczynnym wysypisku

Lokalna ekologiczna inicjatywa obywatelska

Społecznościowy ogródek sąsiedzki przy ul. Krochmalnej

Inicjatywa lokalna w Radzikowie

Badania nad wyłapywaniem pyłów

Współpraca ze stowarzyszeniem Monar

Warsztaty dla urzędników ds. środowiska

Łąka kwietna jako ozdoba ogrodu