Ogród społecznościowy – Fort Bema

Inicjatywa jest wspólnym pomysłem mieszkańców Bemowa, naszej fundacji i inicjatywy Pszczelarium. Jest to koncepcja utworzenia ogrodu społecznościowego na terenie Fortu Bema z sadem, pasieką i łąką kwietną, który będą nie tylko kolejnym miejscem rekreacji, ale także pełnić będą funkcję miejsca edukacji ekologicznej mieszkańców i uczniów z Bemowa. Wykorzystane zostaną rosnące już w Forcie Bema drzewa owocowe, znajdzie się miejsce na łąkę kwietną z rodzimymi gatunkami roślin i grządki warzywne do dyspozycji mieszkańców oraz pasiekę z ulami. Na terenie ogrodu odbywać się będą zajęcia edukacyjne w postaci wykładów i warsztatów prowadzone przez doświadczonych botaników, ornitologów, entomologów, pszczelarzy i ogrodników.

Galeria: