Mielec

Mielec

Łąka na zamkniętym wysypisku

  Celem projektu było usunięcie gatunków inwazyjnych z czaszy byłego wysypiska przy ulicy Smoczka w Mielcu i wykonie łąki kwietnej. Teren w całości został opanowany przez inwazyjną nawłoć kanadyjską. Gleba w tym miejscu wymagała kilku zabiegów agrotechnicznych aby nasiona i kłącza nawłoci nie zagrażały roślinom łąkowym wysianym na tym terenie. Zastosowaliśmy mieszankę roślin dostosowanych do rozwoju na tak zdegradowanym i ubogim podłożu. Zlecono nam także pielęgnację w pierwszym roku. Nasze prace to jeden z etapów tworzenia parku miejskiego.

Nawłoć kanadyjska wygląda niewinnie, ale jest rośliną inwazyjną.

Nawłoć. zdj. Pixabay (open license)

Nawłociowisko

zdj. Wikimedia (CC 3.0 by rem49)