Kontakt

Kontakt

Fundacja Łąka

biuro@laka.org.pl
ul. Wandy 3/7 m. 20
03-949 Warszawa

NIP: 1132877249
REGON: 147268510
KRS: 0000511332
nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0395 3880

Maciej Podyma

Maciej Podyma - Fundacja Łąka

 

 

Prezes Fundacji

CSR, fundraising, sprawy organizacyjne, finanse, doradztwo

maciej.podyma@laka.org.pl

790 022 516

Michał Cepak

Michał Cepak
Kierownik banku nasion

Doradztwo, wykonywanie i pielęgnacja łąk, opracowanie mieszanek nasion

michal.cepak@laka.org.pl

733 976 502

Anna Lipiec

Wyka

 

 

Zespół ds. ochrony środowiska

Kontakt z instytucjami i urzędami,
edukacja ekologiczna

anna.lipiec@laka.org.pl

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak - Fundacja Łąka

 

Zespół ds. ochrony środowiska

Kontakt z klientami indywidualnymi, media, społeczność, edukacja ekologiczna

agnieszka.nowak@laka.org.pl

502 511 891

Rajmund Scholtz

Rajmund Scholz - Fundacja Łąka

 

 

Kierownik ds. produkcji

 

Produkcja sadzonek i łąk w rolkach

 

rajmund.scholtz@laka.org.pl