Droga

Droga

Przedstawiamy przykłady łąk kwietnych zrealizowanych przy drogach i w pasach środkowych.
Niezbędne jest dobranie roślin potrafiących przetrwać niekorzystne warunki, takie jak brak wody i zasolenie. Można dostosować wysokość roślin poprzez dobór odpowiednich gatunków albo regulować ją częstszym koszeniem.
Rośliny łąkowe są lepsze w wyłapywaniu pyłów pochodzących ze spalin i ścierania opon niż trawy. Mogą okazać się przydatne także w walce z lokalnymi podtopieniami i osuwaniem się wałów ziemnych.

Łąka kwietna na ulicy Witosa w Warszawie