Droga

Droga

Przykłady łąk kwietnych zrealizowanych przy drogach i w pasach środkowych. Niezbędne jest dobranie roślin potrafiących przetrwać niekorzystne warunki takie jak brak wody i zasolenie. Można dostosować wysokość roślin poprzez dobór odpowiednich gatunków albo regulować ją częstszym koszeniem. Rośliny łąkowe są lepsze od traw w wyłapywaniu pyłów pochodzących ze spalin i ścierania opon. Mogą okazać się przydatne także w walce z lokalnymi podtopieniami i osuwaniem się wałów ziemnych

Łąka kwietna na ulicy Witosa w Warszawie