Praktyki zawodowe na łące!

Zapraszamy

sadzonka fundacji łąka

Fundacja „Łąka” zaprasza na praktyki zawodowe:

1. Zapraszamy studentów z kierunków: Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu, Biologia oraz Rolnictwo na odbycie praktyk zawodowych w naszej organizacji.  Podczas praktyk studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w pracach polowych związanych z zakładaniem łąk kwietnych, prowadzeniem produkcji poszczególnych gatunków roślin w pojemnikach i w ich pielęgnacji. Organizujemy wyjazdy terenowe, na których odwiedzamy różne typy stanowisk naturalnych roślin dzikich. Podczas wyjazdów uczymy m.in. jak zbierać nasiona, oczyszczać materiał siewny oraz pokazujemy sposoby magazynowania nasion.

W celu odbycia praktyk związanych z uprawą łąk prosimy o kontakt z Michałem Cepakiem michal.cepak@laka.org.pl 733 976 502

2. Jeśli chcesz razem z nami promować łąki kwietne na terenach zurbanizowanych, walczyć o zwiększeni bioróżnorodności w ekosystemie miejskim, tworzyć ogólnodostępny bank genów rodzimych gatunków roślin dzikich to zapraszamy na praktyki z działania organizacji pozarządowej! Zdobyte u nas doświadczenie z pewnością przyda się w Twojej karierze. Praktykanci mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Fundację, a także zapoznania się z zasadami funkcjonowania organizacji pozarządowych. 

Aby odbyć praktyki związane z pracą Fundacji jako organizacji pozarządowej należy skontaktować się z Agnieszką Nowak agnieszka.nowak@laka.org.pl , 502 511 891