Doradztwo

Doradztwo

Świadczymy doradztwo dla urzędników i osób prywatnych w zakresie:
zakładania i pielęgnacji łąk kwietnych
wkładu merytorycznego do projektów środowiskowych
ekspertyz botanicznych.

Specjalizujemy się w projektach polegających na odtwarzaniu łąk z roślinnością rodzimą i walce z inwazyjnymi gatunkami roślin.

Mamy doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Fundacja Łąka
Doradztwo i ekspertyzy dotyczące łąk
Maciej Podyma
tel. 790022516
maciej.podyma@laka.org.pl

Doradztwo i ekspertyzy dotyczące łąk

Łąka kwietna w Krakowie - 1 rok - Marcin Witkowski
Doradztwo i ekspertyzy łąki kwietne