Doradztwo

Doradztwo

Świadczymy doradztwo dla urzędników i osób prywatnych w zakresie:

  • doboru mieszanek nasiennych,

  • zakładania i pielęgnacji łąk kwietnych.

  • tworzenia wytycznych do przetargów dotyczących wykonywania łąk kwietnych

  • wkładu merytorycznego do projektów środowiskowych

  • ekspertyz botanicznych

Specjalizujemy się w projektach polegających na odtwarzaniu łąk i walki z inwazyjnymi gatunkami roślin.  Mamy doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Doradztwo i ekspertyzy łąki kwietne

Karol Podyma

tel. 505159315

karol.podyma@laka.org.pl

 

Doradztwo i ekspertyzy, łąki kwietne