Dlaczego?

Dlaczego warto zakładać łąki kwietne?

Łąka kwietna to same korzyści.
Szczególnie w miastach, gdzie przyroda jest pod dużą presją.

Koszenie

Łąka nie wymaga regularnego koszenia, co oszczędza pieniądze Miasta i zdrowie mieszkańców. Mało mówi się o tym, jak szkodliwe są spaliny z kosiarek: eksperci wskazują, że kosiarka produkuje tyle zanieczyszczeń, co 11 samochodów. Z drobnych cząsteczek niespalonego paliwa, wystawionych na promieniowanie słoneczne, powstaje smogotwórczy ozon. Wykorzystanie wysokich roślin łąkowych nie tylko ogranicza emisję spalin, ale wręcz sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych, ponieważ łąki zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły.

Woda

Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu łąki są odporne na suszę. Jednocześnie w czasie ulewnych deszczów mogą absorbować dwa razy więcej wody niż trawnik.

Temperatura

Wyższa roślinność pełni funkcję izolacyjną. Zapobiega więc tzw. efektowi wysp cieplnych, który latem powoduje, że temperatura w mieście może być nawet o 10-15 stopni Celsjusza wyższa niż na przedmieściach.

Zwierzęta

Łąki kwietne wzbogacają miejski ekosystem, stanowiąc pełne życia oazy bioróżnorodności. Dają pożywienie i schronienie pożytecznym owadom: pszczołom, motylom czy trzmielom, a także ptakom i małym ssakom.