Dla urzędów

Pracujecie nad tym, żeby Wasze Miasto i Gmina były widziane jako dbające o ochronę środowiska naturalnego?

Szukacie oszczędności w opiece nad terenami zielonymi w mieście?

Nie wiecie jak to zrobić w szybki i tani sposób, który dostrzegą mieszkańcy i dadzą wymierne korzyści środowisku? Zapraszamy do kontaktu.

Pomożemy opracować rozwiązania, które wpłyną na wizerunek Waszego miasta i gminy. Wprowadzając na tereny zielone rodzime gatunki w postaci łąk kwietnych i innych roślin kwitnących przyczyniacie się do wzrostu bioróżnorodności terenów miejskich i obniżenia kosztów pielęgnacji. Różnorodność gatunków roślin występujących w naszych mieszankach nasiennych zapewni siedlisko do życia wielu pożytecznych owadów i ptaków. Mieszkańcom dostarczą wielu pozytywnych doznań wprowadzając zapach, kolor i dźwięk do miasta. Dobrze wykonana łąka kwietna nie wymaga pracochłonnej pielęgnacji. W odróżnieniu do trawników nie wymagają nawożenia, podlewania. Zabieg koszenia, ogranicza się do 1-2 w sezonie wegetacyjnym. Odpowiednio dobrane mieszanki nasienne pomogą zagospodarować tereny zdegradowane, suche lub podmokłe uznane za nieużytki przekształcając je w pełne życia obszary. Nasze mieszanki nadają się do wykorzystania na pasach przydrożnych i wysepkach rond na skrzyżowaniach dróg.

Zapraszamy biuro@laka.org.pl