Artykuł Łąka w mieście - Zieleń miejska

W lutym 2016 roku w magazynie Zieleń miejska ukazała się nasz artykuł promujący łąki kwietne.

Pełen tekst poniżej - udostępniamy go do bezpłatnego wykorzystania

Łąki kwietne w miastach
Przestrzeń zielona w miastach, zarówno polskich jak i europejskich, przechodzi od kilku lat duże przeobrażenia. Władze miast skłaniają się ku rozwiązaniom ograniczającym koszty utrzymania zieleni. Projektanci natomiast stawiają na naturalistyczny wygląd rabat kontrastując je z ostrością krawędzi budynków i ulic. Łąki kwietne, którymi się zajmujemy wpisują się idealnie w wymienione trendy.

Wielu administratorów i mieszkańców stara się wprowadzić łąki do przestrzeni miejskiej.  Projekty  łąkowe zgłaszane w budżetach obywatelskich Słupska, Gorzowa, Zielonej Góry czy Gdańska są przykładem, że idea łąk w miastach rozwija się z każdym rokiem i spotyka się z uznaniem większości mieszkańców. W zeszłorocznej edycji  budżetu obywatelskiego mieszkańcy Warszawy zdecydowali o sfinansowaniu przeobrażenia 39 przestrzeni o łącznej powierzchni około 3 hektarów z trawników na łąki. Wpisując się tym samym w globalną politykę zrównoważonego rozwoju, redukcji gazów cieplarnianych i smogu w mieście.

Łąka jest wytworem natury, w mieście niesie wiele korzyści dla mieszkańców, przyrody i budżetów miast. Jednymi z najważniejszych mogą okazać się korzyści finansowe. Miejskie łąki kwietne pozwalają ograniczyć koszenie na danym terenie do jednego lub dwóch w roku. Ograniczenie częstotliwości koszenia pozwala zaoszczędzić znaczne kwoty na przestrzeni kilku lat. Ponadto gatunki roślin kwitnących są bardziej niż trawy odporne na suszę.  Łąki kwietne przetrwają nawet największe upały bez dodatkowego nawadniania. W związku z tym świetnie nadają się do wykorzystania w miejscach gdzie brak wody doprowadził do zasuszenia  trawników i rabat.

Zagraniczne przykłady wskazują na niemal nieograniczone możliwości wykorzystania łąk w przestrzeni miejskiej.  Łąki znajdują swoje zastosowanie także przy tworzeniu lub odtwarzaniu pasów zieleni dróg miejskich, torowisk tramwajowych, rond czy wałów. Doskonałe efekty osiągnięto w Plymounth w Wielkiej Brytanii gdzie założono 24 łąki kwietne. Nasionami roślin łąkowych obsiano pasy zieleni między drogami i duże tereny w parkach pozostawiając przestrzeń na rekreację. Naturalnymi miejscami zakładania łąk są przestrzenie miejskie zaniedbane, zdegradowane lub wymagające dużego nakładu pracy. W ciągu sezonu można takie miejsca przekształcić w istną kolorową oazę cieszącą oczy mieszkańców.

Istnieje wiele możliwości założenia łąki miejskiej w zależności od doboru roślin i lokalnych warunków. Jeżeli główną ideą tworzenia łąki jest ochrona przyrody oraz oszczędności finansowe płynące z dalszej pielęgnacji warto zastosować mieszanki gatunków wieloletnich. W przypadku chęci stworzenia miejsca zachwycającego kolorami powinniśmy skłonić się ku mieszankom roślin zakwitających w sezonie wysiania. Z powodzeniem mogą one zastąpić kosztowne w wykonaniu rabaty kwiatowe i rośliny w donicach. Dodatkową metodą tworzenia łąki jest wysadzenie wcześniej zamówionych sadzonek.

Warto polecić założenie łąki specjalistom.
Dobierzemy gatunki, wysiejemy i co najważniejsze zaopiekujemy się łąką.
Ofertę nasion i usług związanych z zakładaniem łąk od 14 lutego będzie można znaleźć na www.lakikwietne.pl

 

Kategoria: